تماس با ما

نشانی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان آیت‌ الله طالقانی، 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، دفتر مجله روانشناسی پیری.

کدپستی: 73175-67146
 

پست الکترونیکیaging@razi.ac.ir      -      aging.razi@gmail.com

شماره تماس: 09224023556

 


CAPTCHA Image