اهداف و چشم انداز

  مجله روان­شناسی پیری، با هدف انعکاس نقش رو به گسترش پژوهش در حوزه­ ی سالمندی و پیری­ شناسی شکل گرفته است. این مجله به دنبال انتشار پژوهش­ های متنوع در حوزه­ ی روان­شناسی و حوزه­ های مرتبط با آن به صورت بین رشته ­ای می­باشد. بنابراین از متخصصان رشته ­های روان­شناسی، جامعه ­شناسی، پیری­شناسی، مردم­ شناسی، سلامت عمومی، اقتصاد، پرستاری سالمندان، جمعیت­ شناسی، همه­ گیرشناسی، علوم ورزشی و غیره دعوت به عمل می­ آید تا پژوهش ­هایی که در آن به صورت بین رشته ­ای به بررسی عوامل روان­شناختی سالمندان پرداخته ­اند را جهت انتشار به این مجله ارسال نمایند. از آنجا که بررسی وضعیت فعلی دانش به اندازه تولید دانش حائز اهمیت است، بنابراین مقالات مروری، انتقادی و فراتحلیل­ ها نیز در این مجله مورد بررسی قرار خواهند گرفت