راهنمای نویسندگان

مجله روان­‌شناسی پیری تمام مقالات حوزۀ سالمند که پیش از این چاپ نشده‌­اند، یا در مجلات دیگر در دست داوری نیستند و مورد پذیرش قرار نگرفته‌­اند را مورد بررسی قرار می­ دهد. مقالات ارسال شده طبق صلاح­دید تیم سردبیری در فرایند داوری قرار می‌­گیرند. اگر مقاله­‌ای مورد تأیید تیم سردبیری نباشد، حداکثر در ده روز کاری مورد عدم پذیرش سریع قرار می­‌گیرد. همچنین اگر مقاله‌ای مورد تأیید تیم سردبیری باشد، در صورت همکاری سریع نویسندگان در انجام اصلاحات مورد نظر داوران، در طی یک فرایند 6 ماهه (مشروط به همکاری نویسندگان در انجام اصلاحات) به مرحله­ ی پذیرش خواهد رسید.

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله به مجله روان‌شناسی پیری باید در گام اول فرم راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کرده و موارد موجود در این فرم را در مقاله خود اعمال نمایند. لازم به ذکر است که در بخش نگارش محتویی مقالات و سبک رفرنس نویسی از سبک نگارش علمی  APA استفاده شده است و تا زمانی که تمامی موارد موجود در فرم راهنمای نویسندگان در مقاله اجرا نشده باشد فرایند داوری مقاله آغاز نخواهد شد. نویسندگان محترم در گام دوم باید تمام موارد درخواست شده در فرم های تعهدنامه و تعارض  منافع  را تکمیل نمایند و همراه مقاله برای مجله ارسال فرمایند. بدین منظور نویسندگان باید فرم‌های مذکور را چاپ کرده و موارد درخواست شده در آن را تکمیل نموده و پس از امضا شدن فرم توسط نویسندگان، آن را اسکن کرده و با فرمت Pdf یا jpg در مرحله اضافه کردن فایل ها به عنوان فایل های تکمیلی/ اضافی بارگذاری نمایند.

نویسندگان می‌توانند فرم های مذکور را از قسمت ذیل دریافت نمایند: 

راهنمای نویسندگان

تعهدنامه 

تعارض منافع

     بر اساس مصوبه هیئت تحریره مجله روان­‌شناسی پیری، نویسندگان محترمی که مقاله آنها جهت چاپ در مجله پذیرفته می شود،  باید پس از طی فرایند داوری و پذیرش کامل مقاله جهت چاپ، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جهت هزینه‌های چاپ مقاله به حساب مجله واریز نموده و فیش واریزی را برای دفتر مجله ارسال نمایند. 

   نکته مهم:  ملاک ترتیب و اطلاعات نویسندگان در زمان چاپ مقاله، بر اساس اطلاعات وارد شده در سایت نشریه هنگام سابمیت مقاله  است و هیچ‌گونه تغییری در اضافه کردن اسامی نویسندگان و یا تغییر در وابستگی سازمانی بعد از سابمیت و دریافت مقاله انجام نمی‌پذیرد. بنابراین، نویسندگان مقاله موظف هستند تمامی اسامی نویسندگان را با وابستگی سازمانی صحیح و اطلاعات کامل در دو بخش فارسی و انگلیسی وارد نمایند؛ در غیر این صورت نشریه هیچ‌گونه مسئولیتی را در خصوص موارد مذکور برعهده نخواهد داشت.

«درج قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش در مقاله» در انتهای مقاله قبل از منابع و مآخذ زیر تیتر «سپاسگزاری» الزامی است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی بایستی از معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه  قدردانی نمایند که زمینه انجام پژوهش را برای آنان فراهم نموده است. مثال:

 

سپاسگزاری

 

    از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه .................. / مرکز ...................... به خاطر حمایت مالی/ حمایت معنوی / همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می‌شود.

 

   از آقای دکتر .............. / خانم دکتر ............... به خاطر بازبینی متن مقاله و ارائه نظرهای ساختاری تشکر و قدردانی می‌شود.

 

   از  داوران محترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی  سپاسگزاری می‌شود.
   نگارندگان بر خود لازم/فرض می‌دانند از آقای دکتر ............. / خانم دکتر .................. به خاطر مطالعه متن مقاله حاضر و ارائه نظرهای ارزشمند سپاسگزاری نمایند.