تعداد مقالات: 127
2. اثربخشی آموزش تکنیک های شاد زیستن بر کاهش استرس زنان سالمند

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 11-18

منا عزیزی؛ افسانه شهبازی راد؛ مژگان سعیدی؛ مارال حقیقی کرمانشاهی


3. رابطه افسردگی، تنیدگی ادراک شده و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-10

مجید یوسفی افراشته؛ کسری شریفی


4. اثربخشی خاطره پردازی گروهی بر شادکامی و امید به زندگی سالمندان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 147-156

رقیه نوری پور لیاولی؛ مصطفی علیخانی؛ سیمین حسینیان؛ سمیرا سهیلی زاده؛ محمد علی محمدی فر


5. اثربخشی درمان وجودی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 12-1

اسماعیل صدری دمیرچی؛ شکوفه رمضانی


8. پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس تاب آوری و شادکامی در سالمندان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 229-236

جهانگیر کرمی؛ امیر سنجابی؛ پروانه کریمی


9. حافظه سرگذشتی در سالمندان: نقش هیجانات در بازیابی خاطرات

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9

معصومه اسماعیلی؛ حسین زارع


10. اثربخشی تمرینات یوگای خنده بر اضطراب و کیفیت خواب سالمندان مبتلا به پارکینسون

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-96

آزاده معماریان؛ افسانه صنعتکاران؛ سید محی الدین بهاری؛ سید امیر حسن حبیبی


11. مقایسه حافظه رویدادی و معنایی از جوانی تا سالمندی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 159-166

پروانه شهیدی؛ سیدمحمدحسین موسوی نسب؛ مسعود فضیلت پور


13. ‌اثربخشی خنده درمانی بر امیدواری و شدت درد در سالمندان

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

سید ولی اله موسوی؛ ماریانا محفلی؛ سجاد رضائی؛ شیما پورابوالقاسم حسینی


19. اثربخشی تمرین مهارت های حرکتی به روش نقطه چالش بر انگیزش شرکت در فعالیت بدنی و افسردگی مردان سالمند

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 322-313

مهدی ابراهیمی؛ بهزاد محمدی؛ رسول یاعلی؛ مجتبی محمد نژاد


20. انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه در کهنسالی.

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 180-191

الهام پرویزی؛ محترم نعمت طاوسی


21. اثربخشی شناختی- رفتار درمانگری بر وضعیت حافظه و خواب سالمندان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 19-30

زیبا برقی ایرانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز


22. اثربخشی درمان فراشناختی بر نقایص شناختی سالمندان مصرف کننده مواد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 11-21

حسین ذوالفقاری؛ میرنادر میری؛ حسن مختارپور


23. دیدگاه سالمندان در مورد خرد و مولفه های آن: روانشناسی خرد

دوره 1، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 157-167

رسول کردنوقابی؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ زینب عربلو


24. پیش بینی شادکامی بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت و باورهای فراشناخت در سالمندان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 22-13

صدیقه قیطانچی؛ حسین ابراهیمی مقدم