کلیدواژه‌ها = سالمندی
سالمندی موفق: نقش سبک زندگی، هوش معنوی و خودکارآمدی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 361-373

10.22126/jap.2022.8540.1677

نوشیروان محمدی؛ فرانه فرد ابراهیمی


رابطه باورهای لذت‌بری و خوش‌بینی با شادکامی فاعلی در سالمندان: نقش میانجی رضایت از زندگی

دوره 7، شماره 3، آبان 1400، صفحه 245-229

10.22126/jap.2021.6345.1522

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ منیژه کاوه؛ سپیده قدرتی جابلو


اثربخشی مداخله فعال‌سازی رفتاری بر افزایش رفتارهای خودمراقبتی و امید به زندگی سالمندان

دوره 6، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 93-105

10.22126/jap.2020.5344.1427

فاطمه ناجی اصفهانی؛ محمدرضا صیرفی؛ آدیس کراسکیان موجمباری


پیش‌بینی اضطراب مرگ در سالمندان بر اساس تیپ‌های شخصیتی و سلامت روان

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 239-249

10.22126/jap.2019.4788.1374

فریبا تابع بردبار؛ معصومه اسماعیلی؛ راضیه اسدی


بررسی دیدگاه سالمندان از پدیده مرگ: یک مطالعه کیفی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 169-178

10.22126/jap.2019.1127

احمد امانی؛ بهزاد میرکی


پیش بینی نارسایی های شناختی بر اساس اختلالات روان‌شناختی با واسطه گری فراشناخت در سالمندان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 283-299

عبدالله معتمدی؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ علی دلاور؛ یلدا تنگستانی


نقش حمایت اجتماعی ادراک شده، کانون کنترل سلامت و نیازهای بنیادین روان‌شناختی در بهزیستی ذهنی سالمندان

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 213-223

هادی جبه داری؛ مجید برادران؛ فرزانه رنجبر؛ حمیده اصغری


رابطه سلامت معنوی و معنایابی در زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 251-261

امیرمحمد امامی راد؛ حسن امیری


اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مرور زندگی بر معنای زندگی سالمندان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 13-26

محمدحسین آسوده؛ فرشاد محسن زاده؛ کیانوش زهراکار


تاب‌آوری سالمندان مقیم آسایشگاه: نقش ادراک از خدا و معنای زندگی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 263-270

معصومه کوچکی نیا؛ شادی دهقان زاده


اثربخشی تمرینات تنفسی و آرام‌سازی یوگا بر افسردگی زنان سالمند

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 189-198

الهام پیری؛ بهنام قاسمی؛ رضوان صالحی


حافظه سرگذشتی در سالمندان: نقش هیجانات در بازیابی خاطرات

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-9

معصومه اسماعیلی؛ حسین زارع


اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افزایش بهزیستی روان شناختی زنان بازنشسته سالمند

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 124-115

علی تقوایی نیا؛ سارا دلاوری زاده


رابطه سن و معنایابی در زندگی با اضطراب مرگ در زنان و مردان سالمند بازنشته

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 47-37

کیوان کاکابرایی؛ مهوش معاذی نژاد


شادکامی در دوران سالمندی: نقش عزت نفس

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 80-73

رزیتا امانی


دیدگاه سالمندان در مورد خرد و مولفه های آن: روانشناسی خرد

دوره 1، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 157-167

رسول کردنوقابی؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ زینب عربلو


بررسی جامع شادکامی سالمندان در شهر زاهدان

دوره 1، شماره 2، آذر 1394، صفحه 23-34

میترا ملاشهری؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ سیمین حسینیان؛ مصطفی علیخانی؛ آراس رسولی؛ حسین طباطبایی