کلیدواژه‌ها = سالمندی موفق
سالمندی موفق: نقش سبک زندگی، هوش معنوی و خودکارآمدی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 361-373

10.22126/jap.2022.8540.1677

نوشیروان محمدی؛ فرانه فرد ابراهیمی


بررسی جامع شادکامی سالمندان در شهر زاهدان

دوره 1، شماره 2، آذر 1394، صفحه 23-34

میترا ملاشهری؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ سیمین حسینیان؛ مصطفی علیخانی؛ آراس رسولی؛ حسین طباطبایی