کلیدواژه‌ها = افسردگی
اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی و ویژگی‌های روان‌شناختی مثبت سالمندان

دوره 7، شماره 3، آبان 1400، صفحه 300-283

10.22126/jap.2021.6490.1536

ارغوان شریعت؛ احمد غضنفری؛ احمد یارمحمدیان؛ کمال صولتی؛ مریم چرامی


اثربخشی گشتالت‌درمانی بر افسردگی، تمایزیافتگی، خودشناسی انسجامی و ویژگی‌های روان‌شناختی مثبت سالمندان

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 267-249

10.22126/jap.2020.5573.1456

ارغوان شریعت؛ احمد غضنفری؛ احمد یارمحمدیان؛ کمال صولتی؛ مریم چرامی


اثربخشی تمرین مهارت‌های حرکتی به روش نقطه چالش بر انگیزش شرکت در فعالیت بدنی و افسردگی مردان سالمند

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 313-322

مهدی ابراهیمی توکلیان؛ بهزاد محمدی اورنگی؛ رسول یاعلی؛ مجتبی محمد نژاد


اثربخشی مرور زندگی بر افسردگی و رضایت از زندگی سالمندان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 155-164

آزاده چوب فروش زاده؛ عذرا محمد پناه اردکان؛ فاطمه بحجتی اردکان؛ زهرا احمدی اردکانی


اثربخشی تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر توجه انتخابی، افسردگی و اضطراب مردان سالمند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-82

بهزاد محمدی؛ شهاب پروین پور؛ علیرضا شیرینی


نقش خودمراقبتی، تابآوری و ناامیدی در افسردگی سالمندان مبتلا به بیماریهای قلبی

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 181-188

محمد عباسی؛ عزت اله قدم پور؛ محمد حجتی


اثربخشی تمرینات تنفسی و آرام‌سازی یوگا بر افسردگی زنان سالمند

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 189-198

الهام پیری؛ بهنام قاسمی؛ رضوان صالحی