کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر آشفتگی روان‌شناختی و کیفیت زندگی سالمندان

دوره 8، شماره 3، آبان 1401، صفحه 217-205

10.22126/jap.2022.7882.1628

نازنین پورقیصر؛ شیدا جبل عاملی؛ سید عباس حقایق؛ مریم مقیمیان


رابطه خودکارآمدی و کیفیت زندگی با نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 54-39

10.22126/jap.2022.7431.1602

محمد جواد باقری؛ علی اصغر اصغرنژاد؛ بیتا نصرالهی


اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر کیفیت زندگی سالمندان

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 359-345

10.22126/jap.2022.6911.1561

لاله جنگی جهان‌تیغ؛ زهره لطیفی؛ محمد سلطانی زاده


مدل علّی پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس فعالیت روزمره زندگی و سرمایه اجتماعی در سالمندان: نقش میانجی خودمراقبتی

دوره 7، شماره 3، آبان 1400، صفحه 315-301

10.22126/jap.2021.6310.1516

مونا شریفی فردشاد؛ مریم بهرامی هیدجی؛ شیدا سوداگر؛ پیمان حسنی ابهریان؛ سعید ملیحی الذاکرینی


کیفیت زندگی در سالمندان: نقش تاب آوری و ذهن آگاهی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 179-167

10.22126/jap.2021.6217.1510

مرتضی عندلیب کورایم؛ سعید محمودی نیا


کیفیت زندگی در بازنشستگی: نقش ویژگی‌های شخصیتی، راهبردهای مقابله‌ای و نگرش مذهبی

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 217-205

10.22126/jap.2020.3545.1296

عبدالله معتمدی؛ یوسف اعظمی؛ مسعود رستمی؛ محمد جلالوند


مدل‌یابی علّی کیفیت زندگی بر اساس حساسیت اضطرابی با میانجی‌گری اجتناب تجربی در سالمندان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 65-77

10.22126/jap.2020.5124.1406

ساناز عینی؛ سید علی حسینی؛ متینه عبادی؛ مهرداد محمدزاده


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-38

عزت اله قدم پور؛ سیروس مرادی زاده؛ محمد شاه کرمی


اثربخشی امید درمانی گروهی بر افزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سالمند

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 243-252

عبدالله معتمدی؛ وحید مصطفی بور؛ حسین فرخی


رابطۀ کیفیت خواب با کیفیت زندگی افراد سالمند در سه ناحیۀ شهر تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 107-114

احمد به پژوه؛ سیمین سلیمانی


رابطه امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی با کیفیت زندگی در سالمندان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 57-65

سعید پورعبدل؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ محمد عباسی