کلیدواژه‌ها = سالمندان
مقایسه اثر‌بخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنویت‌درمانی بر احساس تنهایی سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22126/jap.2023.9245.1712

نویدا هادیان؛ پروانه قدسی؛ زهره صادقی افجه


اثربخشی نمایش درمانی بر شادکامی و امید به زندگی زنان سالمند ساکن در خانه سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22126/jap.2023.9323.1714

هوشنگ گراوند؛ زهرا محمدی


رابطه فعالیت‌های روزمره زندگی با پریشانی روان‌شناختی در سالمندان: نقش میانجی احساس تنهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22126/jap.2023.9166.1708

ساره میرشکار؛ وحید احمدی؛ حدیث ولی زاده


مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای و درمان نوروفیدبک بر کیفیت خواب

دوره 9، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 134-121

10.22126/jap.2023.9067.1700

نازنین پورقیصر؛ شیدا جبل عاملی؛ سید عباس حقایق؛ مریم مقیمیان


رابطه سلامت معنوی با انسجام روانی در سالمندان: نقش میانجی سرسختی روان‌شناختی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 375-387

10.22126/jap.2022.8160.1644

مریم صف آرا؛ طوبی صفادوست؛ محمود موسوی نژاد؛ حانیه غلام نژاد


اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر آشفتگی روان‌شناختی و کیفیت زندگی سالمندان

دوره 8، شماره 3، آبان 1401، صفحه 217-205

10.22126/jap.2022.7882.1628

نازنین پورقیصر؛ شیدا جبل عاملی؛ سید عباس حقایق؛ مریم مقیمیان